• /´tində/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùi nhùi (để nhóm lửa); bông bùi nhùi (trong bật lửa)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  fuel , kindling , punk , wood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X