• /ˈkɪndlɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhen lửa, sự nhúm lửa
  ( số nhiều) củi nhúm lửa, mồi nhen lửa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự cháy
  sự đốt
  sự thiêu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X