• /tain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Răng (nạng, chĩa)
  Nhánh (của gạc hươu, gạc nai)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chốt
  ngõng
  mộng ghép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  branch , fork , point , prong , spike

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X