• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to bale out of the airplane
  dùng dù nhảy ra khỏi máy bay (do máy bay hỏng, không điều khiển được)

  Xem thêm bale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X