• /beil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kiện (hàng...)
  a bale of cotton
  kiện bông

  Ngoại động từ

  Đóng thành kiện
  to bale out of the airplane
  dùng dù nhảy ra khỏi máy bay (do máy bay hỏng, không điều khiển được)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kiện (hàng) đóng kiện

  Kỹ thuật chung

  bao
  kiện
  bale cargo
  hàng đóng kiện
  bale hoop
  đai kiện
  bale loader
  máy bốc xếp kiện
  waste bale
  kiện rác
  kiện hàng

  Giải thích EN: A large package of tightly pressed material secured with rope or wire, usually wrapped in paper.

  Giải thích VN: Một gói lớn vật liệu nén chặt được buộc an toàn bằng dây, thường được gói trong giấy.

  đóng bao
  đóng kiện
  bale cargo
  hàng đóng kiện
  gói

  Kinh tế

  đóng kiện
  bale cargo
  hàng đóng kiện
  bale space
  dung tích hàng đóng kiện
  đóng thành kiện
  người nhận giữ (hàng hóa, tài sản)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bundle , package , parcel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X