• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to barter sth for sth
  đổi cái gì để lấy cái gì

  Xem thêm barter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X