• /ba:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổi chác

  Ngoại động từ

  to barter sth for sth
  đổi cái gì để lấy cái gì
  to barter sth away
  bán rẻ, bán tháo cái gì
  to barter away one's honour
  bán rẻ danh dự của mình

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đổi chác

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  đổi hàng
  thay chỗ
  thay thế

  Kinh tế

  đổi chác hiện vật
  hàng đổi hàng(Hợp Đồng)
  người phục vụ ở quầy rượu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X