• Idioms

    To be a dab at sth
    Hiểu rõ, giỏi, thông thạo việc gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X