• /dæb/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh nhẹ, vỗ nhẹ, mổ nhẹ, gõ nhẹ
  to dab with one's finger
  lấy ngón tay gõ nhẹ
  Chấm chấm nhẹ
  to dab one's forehead with a handkerchief
  chấm chấm nhẹ trán bằng khăn tay
  to dab paint on something
  chấm nhẹ sơn lên vật gì
  (kỹ thuật) đột nhẹ

  Danh từ

  Sự (cái) đánh nhẹ, sự (cái) mổ nhẹ
  Sự chấm chấm nhẹ (mồ hôi, phấn); sự (cái) chấm nhẹ (sơn...); sự thấm (bằng bọt biển...)
  to give a picture a dab of paint
  phết nhẹ sơn lên bức hoạ
  Miếng, cục (cái gì mềm)
  a dab of cheese
  miếng phó mát
  Vết (mực, sơn)
  (động vật học) cá bơn
  (từ lóng) tay giỏi, tay cừ, tay thạo
  he is a dab at maths
  hắn là tay giỏi toán
  a dab (hand) (at sth)
  rất thạo, khéo léo
  he is a dab hand at painting
  hắn ta vẽ rất cừ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điểm
  vết

  Kinh tế

  cá bơn

  Tiếng lóng

  • Một kiểu bắt tay trong đó một người chạm vào nửa đầu bàn tay của người kia sau đó đổi ngược lại
  • Example: Give ya girl some dab, phool.

  Ví dụ: Ngố, bắt tay bạn gái cái nào!

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  glob , mass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X