• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be admitted to sb's presence
  được phép vào tiếp kiến ai

  Xem thêm admit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X