• Idioms

    To be an improvement on sb
    Vượt quá, hơn người nào, giá trị hơn người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X