• Idioms

    To be desirous of sth, of doing sth
    Muốn, khao khát vật gì, muốn làm việc gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X