• Idioms

    To be opposed to the intervention of a third nation
    Phản đối sự can thiệp của nước thứ ba

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X