• Idioms

    To be out at elbow(s)
    (áo)Lũng, rách ở cùi chỏ;(người)rách rưới, tả tơi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X