• Idioms

    To be out of one's wits, to have lost one's wits
    Điên, mất trí khôn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X