• Idioms

    To be raised to the purple
    Được phong Hồng Y,(hoặc)được phong Hoàng Đế

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X