• /ˈpɜrpəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màu tía
  dressed in purple
  mặc quần áo màu đỏ tía
  ( theỵpurple) áo màu tía (của vua chúa, giáo chủ..)
  to be born of the purple
  là dòng dõi vương giả
  to be born to the purple
  được tôn làm giáo chủ
  ( số nhiều) (y học) ban xuất huyết

  Tính từ

  Tía, có màu tía (màu đỏ và màu lam trộn với nhau)
  to be purple with rage
  giận đỏ mặt tía tai
  a purple folwer
  một bông hoa màu tía
  Hoa mỹ, văn hoa (về văn chương)
  a purple passage
  một đoạn văn hoa mỹ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  màu đỏ tía

  Điện lạnh

  màu tía

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X