• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be up to one's neck in sth
  bị liên lụy vào việc gì

  Xem thêm neck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X