• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to blow about (abroad)
  lan truyền; tung ra (tin tức...)

  Xem thêm blow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X