• /ə'brɔ:d /

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở nước ngoài, ra nước ngoài
  to live abroad
  sống ở nước ngoài
  to go abroad
  đi ra nước ngoài
  Khắp nơi, đang truyền đi khắp nơi
  there is a rumour abroad that...
  khắp nơi đang có tin đồn rằng...
  the school matter is abroad
  việc học hành bây giờ đang trở thành phổ biến
  Ngoài trời (đối với trong nhà)
  life abroad is very healthy
  sống ở ngoài trời tốt cho sức khoẻ
  (thông tục) nghĩ sai, nhầm, tưởng lầm
  to be all abroad
  nghĩ sai hoàn toàn, hoàn toàn lầm lẫn
  from abroad
  từ nước ngoài
  these pornographic publications were brought from abroad
  những ấn phẩm khiêu dâm này được mang từ nước ngoài vào

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ở nước ngoài
  net property income from abroad
  thu nhập dòng từ tài sản ở nước ngoài
  net property income from abroad
  thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài
  ra nước ngoài
  export abroad
  xuất khẩu ra nước ngoài
  travel abroad
  du lịch ra nước ngoài

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  at home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X