• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to come/turn up trumps
  (thông tục) hào hiệp, rộng lượng, hay giúp đỡ

  Xem thêm trump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X