• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to crack a crib
  (từ lóng) đào ngạch vào ăn trộm, nạy cửa vào ăn trộm

  Xem thêm crack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X