• /krib/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giường cũi của trẻ con
  Lều, nhà nhỏ; nhà ở
  Máng ăn của súc vật
  (ngôn ngữ nhà trường) bài dịch để quay cóp
  (thông tục) sự ăn cắp văn, sự đạo văn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng (đựng muối, ngô...)
  Cái đó (để đơm cá)
  Giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...) ( (cũng) crib work)
  to crack a crib

  Xem crack

  Ngoại động từ

  Nhốt chặt, giam kín
  Làm máng ăn (cho chuồng bò...)
  (ngôn ngữ nhà trường) quay, cóp
  Ăn cắp văn, đạo văn
  Làm giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cũi lồng

  Xây dựng

  chồng nề tà vẹt
  đầu thu nước
  nhà nhỏ
  giàn chống
  miệng thu nước
  van thu nước

  Kỹ thuật chung

  cũi
  cũi gỗ
  cũi lợn
  hòm
  khung chống
  lều
  lồng
  crib dam
  đập lồng gỗ
  crib foundation
  móng dạng lồng
  crib pier base
  móng dạng lồng
  log crib
  lồng gỗ
  pile-and-crib structures
  kết cấu cọc mũ (lồng)
  rock fill timber crib
  lồng gỗ chất đầy đá
  rock filled crib timber dam
  đập lòng hồ xếp đá
  rock-filled crib timber dam
  đập lồng gỗ xếp đá
  timber crib
  lồng gỗ
  lồng gỗ
  crib dam
  đập lồng gỗ
  rock fill timber crib
  lồng gỗ chất đầy đá
  rock-filled crib timber dam
  đập lồng gỗ xếp đá
  giàn đỡ

  Giải thích EN: 1. a structure of horizontally, cross-piled, squared timbers used to support a structure above.a structure of horizontally, cross-piled, squared timbers used to support a structure above.2. a structure composed of one or more layers of timber or steel joists, upon which a load may be spread.a structure composed of one or more layers of timber or steel joists, upon which a load may be spread.3. a place to store tools.a place to store tools.

  Giải thích VN: 1. Giàn đỡ theo chiều dọc, hình ống, có những trụ gỗ vuông để đỡ cấu trúc bên trên 2.Cấu trúc gồm 2 hay 3 trụ gỗ hoặc khớp nối bằng thép, bên trên nó một tải trọng đè lên. 3. một nơi để cất giữ dụng cụ.

  vì chống

  Địa chất

  thùng cũi, cũi lợn chống lò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  plagiarize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X