• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to dig up
  xới (đất); đào lên, bới lên (khoai...)

  Xem thêm dig

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X