• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to draw a veil on sth
  không nh?c t?i di?u gì (do t? nh?)

  Xem thêm draw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X