• /veil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mạng che mặt; khăn trùm
  to raise the veil
  nâng mạng che mặt lên
  to drop the veil
  bỏ mạng che mặt xuống
  Trướng, màn
  the veil of the temple
  bức trướng của ngôi đền
  a veil of cloud
  màn mây
  a veil of mist
  màn sương
  the veil of night
  màn đêm
  Bê ngoài giả dối, lốt
  under the veil of religion
  đột lốt tôn giáo
  (nghĩa bóng) màn, vật che giấu, vật ngụy trang
  Tiếng khàn, tiếng khản (do bị cảm lạnh...)
  (như) velum
  beyond the veil
  ở thế giới bên kia, ở âm phủ
  to take the veil
  đi tu

  Ngoại động từ

  Che mạng
  to veil one's face
  che mặt bằng mạng
  Che, ám, phủ
  a cloud veiled the sun
  một đám mây che mặt trời
  Che đậy, che giấu, giấu kín
  to veil one's purpose
  chay đậy mục dích của mình
  to be veiled in mystery
  bị giấu kín trong màn bí mật

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X