• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to eat sb out of house and home
  ăn đến nỗi ai phải sạt nghiệp vì mình

  Xem thêm home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X