• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to enlarge on (upon) sth
  bàn luận sâu về điều gì

  Xem thêm enlarge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X