• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to fight somebody's battle for him
  đánh hộ cho người nào hưởng; làm cỗ sẵn cho ai

  Xem thêm battle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X