• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to flunk out
  (thông tục) đuổi ra khỏi trường (vì lười biếng...)

  Xem thêm flunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X