• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to fly at cruising speed
  bay với tốc độ tiết kiệm xăng nhất (máy bay)

  Xem thêm cruise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X