• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to fuck sth up
  làm hư hại

  Xem thêm fuck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X