• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get (have) a call upon something
  có quy?n du?c hu?ng (nh?n) cái gì

  Xem thêm call

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X