• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get away clear
  (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không ai cản trở

  Xem thêm clear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X