• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get down
  xu?ng, di xu?ng; xu?ng ng?a; dem xu?ng, dua xu?ng

  Xem thêm get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X