• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get hold of the wrong end of the stick
  hiểu lầm hoàn toàn, hiểu sai bét

  Xem thêm end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X