• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get one's knickers in a twist
  nổi cơn tam bành, giận điên lên

  Xem thêm knickers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X