• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get oneself a fix
  tiêm ma túy, chích choác

  Xem thêm fix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X