• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get someone's shirt off
  (thông tục) chọc tức ai, làm cho ai nổi giận

  Xem thêm shirt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X