• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get the jump on sb
  o keep one jump ahead of sb

  Xem thêm jump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X