• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get up
  lôi lên, kéo lên, dua lên, mang lên, dem lên

  Xem thêm get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X