• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give sb the low-down on sth
  nói cho ai biết sự thật về điều gì

  Xem thêm low-down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X