• /'loudaun/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ lóng) ti tiện, đáng khinh, hèn mạt, đê tiện

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự thật (của một việc gì...)
  to give sb the low-down on sth
  nói cho ai biết sự thật về điều gì


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  base , ignoble , low , mean , squalid , vile , depressed , despicable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X