• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give someone the works
  (t? M?,nghia M?), (t? lóng) dánh dòn ai

  Xem thêm work

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X