• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to give someone what for
  (t? lóng) m?ng m? (ch?nh, x? v?) ai, tr?ng ph?t ai nghiêm kh?c

  Xem thêm give

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X