• Thông dụng

  Đại từ nghi vấn

  Gì, thế nào
  what is he like?
  nó như thế nào?
  What's the matter?
  Cái gì thế?
  What's your name?
  Tên anh là gì?
  Sao, vậy thì sao
  so what?
  như vậy thì làm cái gì?, như vậy thì nghĩ làm sao?
  well, what of it?
  ừ, thế thì đã làm sao?

  Đại từ cảm thán

  Biết bao!, làm sao!
  what he has suffered!
  nó đau khổ biết bao!

  Đại từ quan hệ

  Cái mà, điều mà, người mà, cái gì
  he obtained what he needed
  nó được cái mà nó cần
  what he did, he did well
  nó đã làm việc gì thì đều làm tốt
  happen what may
  dù xảy ra cái gì, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa

  Tính từ

  Nào?, gì?
  what new?
  tin tức gì?
  what books have you read?
  anh đã đọc những sách nào?
  Biết bao!, làm sao!
  what an intelligent boy he is!
  đứa bé mới thông minh làm sao!
  what a queer idea!
  ý kiến kỳ quặc làm sao!
  what a beautiful view
  cảnh đẹp làm sao
  Nào, mà
  I don't know by what train I shall go
  tôi chưa biết sẽ đi xe lửa nào
  I shall incur what expenses will be necessary
  tôi sẽ gánh tất cả những món tiêu cần thiết

  Cấu trúc từ

  what about?
  có tin tức gì về... không?
  Anh nghĩ sao?
  what about a cup of tea?
  làm chén nước trà nhé, anh nghĩ sao?
  what ever for?
  nhưng tại sao chứ?
  what if?
  nếu... thì sao?
  what if he refuses to answer?
  nếu nó từ chối không trả lời thì sao?
  what not?
  gì? gì nữa?
  what of?
  ra sao?, thế nào?
  what of that?
  cái đó ra sao?
  what then?
  rồi sao?
  and what have you
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) và tất cả những cái gì khác cùng một loại như thế
  and what not
  và gì gì nữa; vân vân
  but what
  (thông tục) trừ cái mà, mà... không
  there wasn't a day but what it rained
  chẳng có ngày nào mà không mưa
  he had no weapons but what he carried with him
  nó không có một thứ vũ khí nào khác ngoài cái mà nó mang theo
  I know what
  (thông tục) tôi có một ý kiến mới
  I'll tell you what
  Tôi sẽ cho anh rõ sự thật; tôisẽ chỉ cho anh nên làm thế nào
  to know what's what
  có trí suy xét, biết cái hay cái dở; biết rõ sự tình
  what with...and what with...
  một là vì... hai là vì...; do một bên thì... một bên thì; phần thì... phần thì...
  what costs little is little esteemed
  của rẻ là của ôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X