• Idioms

    To go downhill
    (Đường)Dốc xuống;(xe)xuống dốc;(người)đến tuổi già yếu; làm ăn thất bại

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X