• /´daun´hil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dốc xuống

  Phó từ

  Xuống dốc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to go downhill
  xuống dốc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Danh từ

  Dốc
  Cánh xế bóng (của cuộc đời)
  (thể dục,thể thao) sự xuống dốt (trượt tuyết)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có độ nghiêng
  nghiêng
  dốc
  dốc thoải
  dốc xuống

  Kinh tế

  xuống dốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X