• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go far towards something
  góp phần đáng kể vào việc hoàn thành điều gì

  Xem thêm far

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X