• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to go it alone
  đi một mình, làm một mình, đơn thân độc mã

  Xem thêm alone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X